Post archive

Tag: pop3 gmail

  • General

    วิธีตั้ง pop3 ดึง gmail

    วันนี้จะขอออกนอกเรื่องการเขียนโปรแกรม ไปเป็นเรื่องคอมทั่วไป อันที่จริงแล้วอีเมล์กับโปรแกรมเมอร์นี่ แทบจะเป็นเนื้องอกที่ติดกัน วันนี้ก็เอาเป็นว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของโปรแกรมเมอร์อยู่ สิ่งที่จะกล่าวถึงก็คือการตั้งค่าให้โปรแกรมเมล์ไคลแอนท์ ดึงอีเมล์จาก gmail โดยใช้คุณสมบัติ POP3  การตั้งค่าจะใช้ Windows Live Mail  ส่วนคนที่ใช้ตัวอื่น เมื่ออ่านเข้าใจแล้ว ผมก็ว่าทำได้

    READ MORE