Post archive

Tag: project manager

  • webservice

    todoist โปรแกรมจดรายการสิ่งที่ต้องทำสุดเจ๋ง

    วันก่อนผมได้แนะนำเว็บที่ให้บริการโปรแกรมจดรายการสิ่งที่จะต้องทำ หรือ todo list ชื่อ rememberthemilk และได้มีสหายร่วมไซเบอร์สเปชชื่อ น้ำโพ แนะนำ เว็บที่ให้บริการโปรแกรมจดรายการสิ่งที่จะต้องทำชื่อ todoist ผมก็ลองไปลงทะเบียนและใช้งานดู ปรากฎว่าโปรแกรมของเขาเจ๋งจริง

    READ MORE