Post archive

Tag: Reindex Array

  • PHP-function

    ถ้าต้องการรวม Array 2 ตัวเข้าด้วยกัน ทำอย่างไร

    array_merge — ใช้สำหรับรวม Array ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป เข้าด้วยกัน และจะคืนค่ากลับมาเป็น Array โดยการทำงานของฟังก์ชั่นนี้ จะนำเอา Array ตัวที่ 2 ต่อท้าย Array ตัวที่หนึ่ง ยกเว้น ในกรณีที่ Array ตัวที่ 1 และ Array ตัวที่ 2 มีคีย์ที่เหมือนกัน ฟังก์ชั่นนี้ จะเอาค่าใน Array ตัวที่ 2 ไปแทนที่ Array ตัวที่ 1 พูดง่ายๆ ถ้าคีย์เหมือนกันใน ในทั้ง 2 Array ผลลัพธ์ จะเหลือแค่ ค่าเดียวและเป็นค่าจาก Array ตัวที่ 2 ด้วย ยกเว้น ( อีกแล้ว ) Array ที่มีคีย์เป็นตัวเลข […]

    READ MORE