Post archive

Tag: Spaces Show Space

  • Mac

    Spaces หลายหน้าแต่ใจเดียว

    อีกความสามารถของ Mac OS X 10.5 Leopard เล็กๆน้อยๆ แต่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อย่างมากมาย (หากใช้จนชินแล้ว) นั่นคือ Spaces อย่าเข้าใจว่าเหมือน  spaces ใน window live เพราะนั่นมันเป็นบล็อกของไมโครซอฟต์ Spaces ของแมคนั่นคือโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในแง่ของการมีหน้าต่างหลายหน้า โปรแกรมนี้ไว้อีกหน้าต่างหนึ่ง อีกโปรแกรมหนึ่งก็อาจไว้อีกหน้าต่างหนึ่ง ถ้ามีเปิดอีกหนึ่งโปรแกรมก็ไว้อีกหน้าต่างหนึ่ง ดังนี้ เพื่อแบ่งพื้นที่การทำงานกันอย่างชัดเจน ไม่ก้าวก่ายพื้นที่ของกันและกัน เพราะบางครั้งการทำงานด้วยการเปิดโปรแกรมหลายๆตัว อาจทับซ้อนจนงงไปหมด ปัญหานี้จะหมดไปด้วย Spaces ครับ พูดแล้วยากที่จะให้เห็นภาพตาม เรียกใช้โปรแกรมที่ว่านั่นเลยดีกว่า  System Preferences.. => Expose & Spaces จะปรากฏหน้าตาดังนี้ แต่ถ้ายังไม่เคยเซตค่าอะไรเลย จะปรากฏคำถามภาษาอังกฤษว่า Spaces is not set up. Would you like to set it up? ให้คลิ้กที่ปุ่ม Set Up Spaces เพื่อเปิดหน้า […]

    READ MORE