Post archive

Tag: spaces

 • PHP

  ตัดเงินผ่านบัตรเครดิต

  ตอนที่ผมเขียนโปรแกรมใหม่ๆ สิ่งหนึ่งที่ผมคิดไม่ออกและคาดว่ามีแต่เทพจุติเท่านั้นทำได้ คือการเขียนโค้ดให้ตัดเงินผ่านบัตรเครดิต สิ่งที่คิดตอนนั้นคือเราจะต้องไปคุยกับธนาคาร เพื่อให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลแก่เรา รวมถึงยอมให้เราเชื่อมต่อเข้าไปยังฐานข้อมูลของธนาคารได้ ทั้งต้องรู้อะไรอีกไม่รู้ ถึงจะตัดเงินผ่านบัตรเครดิตได้ มันไม่รู้เพราะไม่รู้ พอไม่รู้สมองมันก็จิตนาการไปต่างๆนาๆ ว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกมันยากและมีความซับซ้อนสูงมาก แต่เมื่อผมมารู้ความจริง สิ่งที่เคยคิดว่าต้องเซียนเท่านั้นที่ทำได้ มันผิดหมด ผิดชนิดที่บอกได้คำเดียวว่าผิดชิบหาย อันที่จริงการตัดเงินผ่านบัตรเครดิต แม้แต่เด็กที่เพิ่งเขียน HTML ยังทำได้เลย

  READ MORE
 • Mac

  Spaces หลายหน้าแต่ใจเดียว

  อีกความสามารถของ Mac OS X 10.5 Leopard เล็กๆน้อยๆ แต่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อย่างมากมาย (หากใช้จนชินแล้ว) นั่นคือ Spaces อย่าเข้าใจว่าเหมือน  spaces ใน window live เพราะนั่นมันเป็นบล็อกของไมโครซอฟต์ Spaces ของแมคนั่นคือโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในแง่ของการมีหน้าต่างหลายหน้า โปรแกรมนี้ไว้อีกหน้าต่างหนึ่ง อีกโปรแกรมหนึ่งก็อาจไว้อีกหน้าต่างหนึ่ง ถ้ามีเปิดอีกหนึ่งโปรแกรมก็ไว้อีกหน้าต่างหนึ่ง ดังนี้ เพื่อแบ่งพื้นที่การทำงานกันอย่างชัดเจน ไม่ก้าวก่ายพื้นที่ของกันและกัน เพราะบางครั้งการทำงานด้วยการเปิดโปรแกรมหลายๆตัว อาจทับซ้อนจนงงไปหมด ปัญหานี้จะหมดไปด้วย Spaces ครับ พูดแล้วยากที่จะให้เห็นภาพตาม เรียกใช้โปรแกรมที่ว่านั่นเลยดีกว่า  System Preferences.. => Expose & Spaces จะปรากฏหน้าตาดังนี้ แต่ถ้ายังไม่เคยเซตค่าอะไรเลย จะปรากฏคำถามภาษาอังกฤษว่า Spaces is not set up. Would you like to set it up? ให้คลิ้กที่ปุ่ม Set Up Spaces เพื่อเปิดหน้า […]

  READ MORE