Post archive

Tag: substring_index

  • SQL

    การเรียงลำดับโดยใช้ASC และDESC ให้ถูกใจเรา

    บทความนี้เกิดจากผมช่วยแก้ปัญหา การเรียงลำดับข้อมูลให้เพื่อนท่านหนึ่งทาง msn โดยมีข้อตกลงว่า เขาจะต้องเขียนบทความอธิบายสิ่งที่ผมช่วยไป ส่งผม จึงเป็นที่มาของบทความนี้ เราไปดูกันว่าอะไรเกิดขึ้น อ่านบทความนี้ในรูปแบบเอกสารเวิร์ด บทความโดย : buarapa[at]hotmail.com ขอขอบคุณน้ำใจอันงาม ที่ยอมให้เอาบทความมาเผยแพร่ หลายท่านสงสัยกับการเรียงลำดับที่ถูกต้องของตัวหนังสือต้องเรียงจาก ก-ฮ,A-Z หรือตัวเลขต้อง1 2 3 … ∞ ว่าแต่มันก็เรียงอยู่แล้วนิ แต่การเรียงลำดับที่เก็บเป็นชนิดฟิลด์เป็นตัวหนังสือ มันเรียงลำดับถูกของมัน แต่ไม่ถูกของเรา มาดูกันครับ เรามีข้อมูลอยู่ในฟิลด์ id(int), idk(varchar), name(varchar) ชื่อตารางว่า money ข้อมูลในตารางมีดังนี้

    READ MORE