Post archive

Tag: unserialize

  • PHP

    serialize php function

    ฟังก์ชั่น serialize() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับแพ็ก อะเรย์หรืออ้อบเจ็ก ให้อยู่ในรูปของสตริง โดยเมื่อเราใช้ฟังก์ชั่น unserialize() มันออกมา ข้อมูลจะกลับมาอยู่ในรูปเดิมอย่างไม่เสียคุณสมบัิิติ ถ้าเรา serialize() อะเรย์ เมื่อ unserialize() ก็จะได้อะเรย์คืนมา วิธีการใช้งาน: $animals = array(’dog’,’cat’,’cow’); $string = serialize( $animals ); // จะได้สตริง $animals = unserialize( $string ); // จะได้อะเรย์เหมือนบรรทัดแรก$animals = array(‘dog’,’cat’,’cow’); $string = serialize( $animals ); // จะได้สตริง $animals = unserialize( $string ); // จะได้อะเรย์เหมือนบรรทัดแรก ทีนี้เราจะนำมันไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างล่ะ ฟังก์ชั่นนี้ ผมขอยกตัวอย่างนะครับ สมมุติว่าเรามีตัวเลือกซึ่งดึงมาจากฐานข้อมูลสร้างเป็นเช็กบ้อก ให้ยูสเซอร์ติ๊กเลือก ซึ่งยูสเซอร์อาจจะเลือกเพียงหนึ่งตัวหรือมากกว่า […]

    READ MORE