Post archive

Tag: wordbooker

 • Wordpress

  wordbooker ปลักอินสำหรับส่งบทความจากเวิร์ดเพรสขึ้นเฟชบุกอัตโนมัติ

  wordbooker เป็นปลักอินที่ใช้สำหรับส่งบทความที่เราเขียนในเวิร์ดเพรสขึ้นเฟชบุกของเรา หรือจะให้ส่งขึ้นหน้าแฟนเพจของเราก็ได้ คุณสมบัติเด่นๆจะมีประมาณนี้

  * ส่งบทความขึ้นเฟชบุ๊กอัตโนมัติ
  * ใส่ปุ่ม Like และปุ่ม Share เข้าไปในท้ายบทความได้
  * ดึงคอมเม้นท์จากเฟชบุ๊กมาลงที่เวิร์ดเพรสได้

  READ MORE