ถึงแม้ว่าเราจะตั้งรหัสผ่านให้กับ root แล้ว แต่กระนั้นก็ตามเมื่อเราพยายามจะล้อกอินด้วยแอคเค้า root เราก็จะได้รับข้อความตอบกลับมาว่า ไม่อนุญาติให้ล้อกอินด้วยแอ้คเค้านี้ จึงจำเป็นจะต้องแก้ไขไฟล์บางไฟล์เพื่อให้ kde อนุญาติเรา ทำดังนี้ครับ เปิดไฟล์ /etc/kde4/kdm/kdmrc แก้ไข

AllowRootLogin=false

ให้เป็น

AllowRootLogin=true