หลังจากที่ได้เขียนบทความตอน Amazon Elastic Computer Clound (EC2) ตอน 6 : ล้อกอินเข้าสู่เซิฟเวอร์ด้วย putty ทุกคนก็คงจะล้อกอินเข้าสู่เซิฟเวอร์เป็นกันแล้ว

ตอนนี้เราจะมาติดตั้ง Apache,PHP,mySQL กัน ผมจะใช้วิธีล้อกอินด้วย putty แหละ วิธีการติดตั้ง Apache,PHP,mySQL ผมเอาต้นแบบคำสั่งมาจากบทความ การติดตั้ง Apache, PHP, MySQL และ phpMyAdmin บน Ubuntu 8.10 ผมลองทำตามแล้วใช้ได้ดี ถึงแม้บทความที่เขาเขียนจะเป็นการติดตั้งใน Ubuntu 8.10 เชื่อเถอะว่าเวอร์ชั่นเพิ่มมากขึ้น แต่คำสั่งไม่เคยเปลี่ยน

เริ่มกัน

1. ล้อกอินเข้าสู่เซิฟเวอร์ด้วย putty

2. พิมพ์คำสั่ง เพื่อติดตั้ง Apache เมื่อโดนถาม Do you want to continue[Y/n]? กดปุ่ม y แล้ว enter

sudo apt-get install apache2

install-apache

3. พิมพ์คำสั่ง เพื่อติดตั้ง PHP เวอร์ชั่น 5 เมื่อโดนถาม Do you want to continue[Y/n]? กดปุ่ม y แล้ว enter

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

install-php5

4. พิมพ์คำสั่ง เพื่อติดตั้ง mySQL เมื่อโดนถาม Do you want to continue[Y/n]? กดปุ่ม y แล้ว enter

sudo apt-get install mysql-server

install-mysql-01

ตอนติดตั้ง mySQL มันจะมีหน้าต่างหลายอันขึ้นมาให้ป้อนข้อมูล
ป้อนรหัสผ่านของ root
install-mysql-03

ยืนยันรหัสผ่านอีกที
install-mysql-02

5. พิมพ์คำสั่งติดตั้ง module php5-mysql

sudo apt-get install php5-mysql

6. พิมพ์คำสั่ง restart apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart

restart-apache

เป็นอันติดตั้งสิ่งที่จะต้องใช้รันเว็บไซต์เรียบร้อย