การเขียน PHP มีความยากลำบากอย่างหนึ่ง คือ การดีบักโปรแกรม เพราะส่วนใหญ่เราจะใช้ Dreamweaver บ้าง Edit+ บ้าง เทพหน่อยก็ Notepad และอีกหลายโปรแกรมที่ไม่ได้เอ่ยนาม

โปรแกรมเหล่านี้ ไม่มีเครื่องมีสำหรับช่วยหาที่ผิดของโค้ด รันแล้วไม่ออกมาอย่างที่ตั้งใจ หรือ ไม่ออกอะไรเลย หน้าขาววอก เจอเข้าไปอย่างกะคนตาบอด

โปรแกรมเมอร์มืออาชีพหรือมือสมัครเล่น จึงต้องประยุกต์เอาคำสั่งที่มีอยู่แล้วของ PHP มาช่วยดีบัก

1. die() หรือ exit()
คำสั่ง die() เป็นคำสั่งสำหรับหยุดการทำงานของโปรแกรม เราอยากจะให้โปรแกรมรันมาแค่ไหนแล้วหยุดการทำงาน เพื่อตรวจสอบค่าตัวแปร ต่างๆ ก็ใช้คำสั่ง die() นี้ คำสั่ง exit() ทำงานเหมือนกับคำสั่ง die() สองคำสั่งนี้ใช้แทนกันได้ ไม่มีปัญหา

2. var_dump()
คำสั่ง var_dump() เป็นคำสั่งสำหรับแสดงรายละเอียดของตัวแปร มันจะแสดงตั้งแต่ ชนิด,ขนาด,และ ค่าของตัวแปร ใช้ได้กับตัวแปรทุกประเภท รวมไปถึงตัวแปรอ้อบเจ็ก

3. echo
echo เป็นคำสั่งแสดงค่าตัวแปรออกมาทางหน้าจอ อยากทราบค่าของตัวแปรไหน ก็ echo ออกมา ใช้ได้เฉพาะตัวแปรธรรมดา ใช้ไม่ได้กับตัวแปร array หรือตัวแปรอ้อบเจ็ก นะครับ

4. print_r()
print_r() เป็นคำสั่งแสดงค่าตัวแปรอะเรย์ออกมาทางหน้าจอ ใช้ได้กับตัวแปรอะเรย์เท่านั้น