วันนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนหน้าตาของ task bar และ desktop เล่นๆ เมื่อทำแล้วก็เลยอยากเล่าสู่กันฟัง แชร์ๆกัน
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างนี้

ผมทำอย่างนี้ครับ

  1. คลิกขวาที่ Desktop แล้วเลือก Appearance Settings
  2. คลิก New Themes
  3. เลือก Window 7 คลิกปุ่ม Install หลังจากติดตั้งเสร็จ คลิกปุ่ม Close
  4. Theme: เลือก Window 7
  5. Type : ผมเลือกเป็น Folder View เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
  6. ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นอย่างที่เห็น