ถ้าคนในทีมเรามีหลายคน และกำลังทำงานร่วมโปรเจ็กเดียวกัน ก่อนที่เพื่อนจะสามารถ push ไฟล์ที่แก้เข้า github.com ได้ เราต้องอนุญาติเสียก่อน การ pull นั้นสามารถทำได้อยู่แล้ว เพราะโปรเจ็กเรามันเป็น public

1. ล้อกอินเข้าสู่ github.com คลิกไปที่โปรเจ็ก
github-collab-1

2. คลิก Settings > Collaborators > ป้อนชื่อแอเค้าของเพื่อนร่วมทีม
github-collab-2

หลังจากกดปุ่ม Add github.com จะส่งอีเมล์แจ้งไปยังเพื่อนร่วมทีมคนนั้น จากนั้นเขาก็สามารถ clone โปรเจ็กตาม เริ่มต้นใช้ Git ตอนที่ 8 cloning github และ push