ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ filezilla เป็น ftp หลักในการอัปโหลดไฟล์ขึ้นเซิฟเวอร์

filezilla

เวลาที่ผมจะเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด ผมก็จะต้องดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่อยู่ในเครื่อง แล้วก็ต้องไปดับเบิลคลิกโฟลเดอร์เดียวกันที่อยู่ในเซิฟเวอร์ แบบว่าผมไม่ค่อยจะชอบแบบอัปทั้งโฟลเดอร์ เพราะมันเปลืองเวลา เปลืองแบนวิธโดยใช่เหตุ

แล้วผมก็นั่งคิดอยู่เสมอว่า ทำไม filezilla มันไม่ทำให้แบบว่า เมื่อดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ใดๆฝั่งใดฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งมันก็จะเปิดตามไปด้วย จะได้ไม่ต้องมาคลิกกันหลายครั้ง เสียเวลา และอารมณ์

แล้วก็มาวันนี้ที่ผมไปคลิกเล่นโน่นเล่นนี่ แล้วก็ถึงบางพจมาน มันมีฟังก์ชั่นอย่างนี้อยู่แล้วนี่นา เราโง่เอง

เปิด Site manager ขึ้นมาครับ แล้วก็ไปที่แท้บ Advanced แค่ติ๊กเลือก Use synchronized browsing เท่านั้นแหละครับ สิ่งที่ผมอยากจะได้มันก็เกิดขึ้น ต่อไปเมื่อเราดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโฟลเดอร์ใดๆ อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเปิดตามด้วย สะดวกโดยแท้ เจ่า….