Post archive

Tag: Database Charset

  • Wordpress

    เวิร์ดเพรส : ตั้งค่าไม่ให้เก็บ Revision

    เวิร์ดเพรสนั้นในตอนที่เรากำลังพิมพ์บทความ มันจะ auto save บันทึกอัตโนมัติให้เรา เผื่อไว้ว่าพิมพ์ๆไปไฟมันจะดับแล้วบทความหาย มั้ง ทีนี้ตอนที่มันบันทึกอัตโนมัติมันนั้น มันไม่ได้เอาไปทับของเรคคอร์ดเดิม แต่จะเพิ่มเป้นเรคอร์ดใหม่ในฐานข้อมูลไปเรื่อยๆ และมาร์คเรคคอร์ดไว้ว่า revision ที่เท่าไร ( มันสามารถกู้บทความเป็น revision ได้นะ เผื่อเขียนผิดบันทึกผิด ไรเงี้ย) ผมว่าถ้าในเว็บเราเขียนกันหลายๆคน มีการจัดลำดับของนักเขียนตามที่เวิร์ดเพรสออกแบบมา revision จะมีประโยชน์อย่างแรง แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเขียนคนเดียว revision จึงไม่ค่อยเป็นประโยชน์มากนัก นอกจากทำให้หมายเลขเรคคอร์ดในฐานข้อมูลเพิ่มมากขึ้น และข้อมูลที่ไม่จำเป็นจำนวนหนึ่ง (ก็ไอ้ revision นั่นแหละ) ฉะนั้นปิดคุณสมบัตินี้เสียดีกว่า เวิร์ดเพรสเนี่ยนะ มันก็ทำมาดีเหลือเชื่อ คุณสมบัติของมันปริมาณมากถ้าเราไม่ต้องการใช้ เราแค่ไปสร้างตัวแปร constant ไว้ในไฟล์ wp-config.php เท่านั้น ปิด revision เปิดไฟล์ wp-config.php ขึ้นมา ใส่คำสั่งนี้เข้าไป /* platoosom settings*/ define (‘WP_POST_REVISIONS’,FALSE);/* platoosom settings*/ define (‘WP_POST_REVISIONS’,FALSE); […]

    READ MORE