Post archive

Tag: image

  • PHP

    PHP : อัปโหลดรูปภาพเก็บในฐานข้อมูล ภาค 2

    ครั้งที่แล้วแสดงการ อัปโหลดภาพเก็บในฐานข้อมูล ครั้งนี้จะแนะนำการนำภาพขึ้นมาแสดงบนหน้าเว็บ  การนำภาพมาแสดงก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มากไปกว่า เอาชื่อภาพจากฐานข้อมูล มาต่อให้ชี้ไปยังโฟลเดอร์ที่เราอัปโหลดภาพจริง เก็บไว้ ผมขอเพิ่มเติมว่า ให้สังเกตโค้ดตรงกำหนด ว่าจะให้ตารางแสดงกี่คอลัมน์ นะครับ เห็นถามกันในหลายๆเว็บบอร์ด จะเห็นว่าเราควบคุมได้ด้วยโค้ดแค่ 2 บรรทัด ดูโค้ดนะครับ   <?php // ส่วนกำหนดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล $hostname_connection = "localhost"; $database_connection = "db_test"; $username_connection = "root"; $password_connection = ""; $connection = mysql_pconnect($hostname_connection, $username_connection, $password_connection) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);   mysql_query( "SET NAMES UTF8" ) ;   // ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ไม่มีโค้ดการแบ่งหน้านะจ๊ะ ไปเพิ่มเติมเอง   mysql_select_db($database_connection, $connection);   […]

    READ MORE