Post archive

Tag: Settings Discussion

  • Wordpress

    วิธีปิดคอมเม้นท์

    บทความนี้จะเรียกว่า วิธีไม่อนุญาติให้คอมเมนท์ , วิธีป้องกันคอมเม้นท์ หรือ วิธีห้ามยูสเซ่อร์คอมเม้นท์ ก็ได้ โดยสรุปก็คือ ไม่อนุญาติให้ยูสเซอร์ที่เข้ามาในเว็บเราคอมเม้นท์บทความเรานั่นเอง

    READ MORE