คืนนี้ผมคิดอยากจะเขียนอธิบายปลักอินของเวิร์ดเพรส แต่หลังจากที่นั่งมองไปที่ชื่อปลักอินที่ผมลิสต์ไว้ ทีละตัว ผมก็คิดว่าเอ…ผมจะเขียนอธิบายยังไงดี

  • เขียนบทความ ปลักอินเวิร์ดเพรส flick manager
  • เขียนบทความ ปลักอินเวิร์ดเพรส post control
  • เขียนบทความ ปลักอินเวิร์ดเพรส custom field template

จะเรียงลำดับวิธีการเขียนยังไงดี ให้คนที่ไม่ค่อยชำนาญ สามารถเข้าใจและทำตามได้ คิดไปคิดมา ผมค่อนข้างสับสนกับตัวเอง  ก็เลยตัดสินใจว่า มาถามท่านๆที่อ่านเว็บนี้ดีกว่า เผื่อจะได้ข้อแนะนำดีๆ เป็นแนวทางในการเรียงลำดับเขียนบทความ

มาช่วยกันระดมสมองอีกสักครั้ง เราน่าจะไ้ด้แนวทางที่ดีในการเขียนบทความแน่นอน

เผื่อท่านอื่นที่กำลังสนใจจะเขียนบทความ ก็จะได้แนวทางไปด้วย  ยิ่งถ้าท่านเป็นมือใหม่ ผมยิ่งอยากได้ความคิดจากท่านครับ เพราะท่านจะเข้าใจท่านเองดีว่าท่านต้องการอ่านบทความแบบใด แล้วเข้าใจ