รูปภาพยูสเซอร์ที่ปรากฎในเว็บที่ทำขึ้นมาจากเวิร์ดเพรส ทั้งตรงคอมเม้นท์ และรูปภาพของผู้เขียนบทความ เขาเรียกกันว่า รูปอวตาร (avatar) ผมเชื่อว่าคงมีผู้คนจำนวนไม่น้อย ไปคอมเม้นท์ตามเว็บเวิร์ดเพรส แล้วเห็นรูปของตัวเอง เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆรูปคน แต่ไม่ใช่รูปของตัวเอง

นานมาแล้วเวิร์ดเพรสเขาผุดไอเดียอย่างหนึ่งว่า อยากจะให้ยูสเซอร์ทั้งโลกนี้ เก็บภาพตัวตนของตนเองไว้สักแห่งหนึ่ง

แล้วให้เว็บต่างๆมาดึงภาพของยูสเซอร์เอาไปแสดง จากที่แห่งนี้

ยูสเซอร์จะได้ไม่ต้องลำบากมีภาพประจำตัวในปริมาณมาก

แล้วเขาใช้อะไรเป็นตัวเข้ามาดึงภาพออกไป หรือเป็นตัวแยกแยะว่า ภาพของคนนั้นคนนี้ เป็นภาพนั้นภาพนี้

เขาก็อาศัย อีเมล์ เป็นตัวคัดแยก

ส่งอีเมล์มา แล้วเขาจะส่งภาพยูสเซอร์ไป

ที่แห่งนั้นคือ gravatar.com มีเป็นภาษาไทยด้วยที่ th.gravatar.com

ยูสเซอร์ที่ต้องการเก็บภาพประจำตัวไว้ที่นี่  ต้องสมัครสมาชิก แล้วก็เอาภาพไปเก็บ

เวลาคอมเม้นท์ที่เว็บเวิร์ดเพรส เวิร์ดเพรสมันจะมาเรียกภาพไปใช้งานเอง อัตโนมัติ

รู้อย่างนี้แล้ว ก็เอาร่างจำแลงตัวเองไปเก็บไว้ซะที่ gravatar.com / th.gravatar.com

วันหน้าจะแนะนำวิธีอนุญาติให้ยูสเซอร์อัปภาพตัวเองเข้าไปในเว็บเลย (อันนี้สำหรับแอดมิน)