วิธีย้ายที่เก็บเว็บไซต์ สำหรับผู้ลง AppServ

ปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับผู้เขียน PHP เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา จำเป็นต้องฟอร์แมตเครื่อง ต้องคอยมาย้ายเว็บไซต์ ที่เก็บอยู่ที่ C:AppServwww ไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่น ซึ่งถ้ามันมีน้อยๆก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้ารับจ้างทำเว็บ และหลายเว็บซะด้วย การย้ายก็ลำบาก

นี่ยังดีที่เข้าวินโดวได้ แต่ถ้าเกิดเข้าวินโดวไม่ได้ล่ะ คงต้องวุ่นวายกันใหญ่

แต่ถ้าเราย้าย web root ไปไว้ซะไดร์อื่นตั้งแต่ต้น ปัญหาก็จะหมดไป แต่ครั้นจะ copy and paste เข้าใจว่าย้ายแล้ว มันก็ง่ายไป

พูดมากเสียเวลา เริ่มดำเนินการ

1.ไปที่ Start>All Programs>AppServ>Configuration Server>Apache Edit the http.conf Configuration file

2.ไฟล์คอนฟิก Apache จะเปิดขึ้นมา ให้หาคำว่า

DocumentRoot "C:/AppServ/www"
<Directory "C:/AppServ/www">

เปลี่ยนพาธให้ชี้ไปที่ที่เราต้องการเก็บเว็บใหม่ เช่น

DocumentRoot "D:/AppServ/www"
<Directory "D:/AppServ/www">

3.Save แล้ว รีสตาร์ทเครื่อง