ติดตั้งเวิร์ดเพรสเสร็จแล้ว ก่อนจะไปทำอย่างอื่น เราต้องตั้ง permalink ให้ url มันสวยงามเสียก่อน

จาก url แบบนี้

https://diary.select2web.com/2019/05/15/hello-world/

เอาให้มันเหลือสั้นๆหน่อย แบบนี้

https://diary.select2web.com/hello-world/

พอเขียนบทความนี้ผมเพิ่งทราบจริงๆนะว่า ถ้าเราสร้างไฟล์ .htaccess ไว้ก่อนที่จะติดตั้งเวิร์ดเพรส ค่าดีฟอลต์ url มันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้ว

https://diary.select2web.com/?p=1

เมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้เลยนะ

เอาละช่างมัน ข้ามๆไป ให้เราเข้าไปตั้งค่า permalinks ตามนี้

1.คลิก Settings > Permalinks เลือก Post name แล้วคลิกปุ่ม Save Change

จบ แค่นี้แหละ