การใช้ Navicat 8.0 รีโมต ฐานข้อมูล MySQL บนเซิฟเวอร์

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. อัปโหลดไฟล์ ชื่อ ntunnel_mysql.php ไปไว้บนเซิฟเวอร์
2. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
3. ใช้งาน

ลุย++++

 1. อัปโหลดไฟล์ ชื่อ ntunnel_mysql.php ไปไว้บนเซิฟเวอร์
  ไฟล์ตัวนี้จะติดมากับโปรแกรม Navicat ซึ่งคุณจะเจอมันได้ที่ C:Program FilesPremiumSoftNavicat 8.0 MySQLntunnel_mysql.php แนะนำว่า ให้อัปโหลดไปเก็บไว้ที่เดียวกับที่ท่านเก็บไฟล์ index.php

 2. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
  เปิดโปรแกรม Navicat ขึ้นมา
  คลิกที่เมนู File>New Connection โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง ดังรูป

  คลิกที่แท็บ HTTP
  ติ๊กเครื่องหมายถูก เช็กบ็อก Use HTTP Tunnelในช่อง Tunnel URL ให้ป้อน http://www.ชื่อเว็บไซต์ของท่าน/ntunnel_mysql.php เช่น http://www.select2web.com/ntunnel_mysql.php

  คลิกกลับไปที่แท็บ General
  Connection Name : ตั้งชื่อการเชื่อมต่อ จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้
  Host name/IP address : ลบ localhost ทิ้ง ปล่อยให้ว่างไว้
  Port : ปล่อยไว้ตามเดิม
  User name : ป้อน User name ที่ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูล
  Password : ป้อน Password ที่ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูล

  คลิกที่ปุ่ม Test Connection ถ้าทุกอย่างถูกต้อง จะต้องขึ้นหน้าต่าง Connection Successful

  แต่ถ้าขึ้น หน้าต่างแจ้งว่า 1045-Access Denied for user ….. แสดงว่า การเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้สำรวจขึ้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ใหม่อีกรอบถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดี ก็คลิกปุ่ม OK แล้วลอง ดับเบิลคลิก ตัว connection ที่สร้างขึ้นมาเมื่อกี้ดู ท่านจะเห็นตารางทุกตาราง ที่อยู่บนเซิฟเวอร์ ต่อจากนี้ไป ถ้าท่านทำอะไรกับฐานข้อมูลที่แสดง ก็จะส่งผลไปถึง ฐานข้อมูลบนเซิฟเวอร์ เห็นมั้ยว่า การจัดการข้อมูลจะง่ายขึ้น