การใช้ Navicat 8.0 จัดการฐานข้อมูล MySQL บน localhost

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
2. ใช้งาน

1.ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เปิดโปรแกรม Navicat ขึ้นมา คลิกที่เมนู File > New Connection โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ( Connection ) ขึ้นมา

– ที่แท็บ General ให้ตั้งค่าดังนี้

Connection Name: ตั้งชื่อการเชื่อมต่อ จะตั้งเป็นชื่อว่าอะไรก็ได้ ให้ท่านจำได้ง่ายก็พอ

Host name/IP address: ตั้งค่าชื่อโฮสต์ หรือ จะระบุหมายเลข IP address ก็ได้ โดยคำว่า localhost หรือ IP 127.0.0.1 จะหมายถึงเครื่องเรา ฉะนั้น ปล่อยให้เป็น localhost เหมือนเดิม

Port: ตั้งค่า port ปล่อยให้เป็น 3306 เหมือนเดิม

User name: ป้อน user name ที่ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยปกติแล้ว เครื่องเราจะใช้ root

Password: ป้อนรหัสผ่าน ที่ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูล ขึ้นอยู่กับว่าท่านตั้งรหัสผ่านไว้อย่างไร ส่วนของข้าพเจ้า ไม่ได้ตั้งไว้ ฉะนั้นจึงปล่อยให้ว่าง

– ทดสอบการเชื่อมต่อ โดยการคลิกที่ปุ่ม Test Connection ถ้าหากโปรแกรมแสดงหน้าต่าง

แสดงว่าทุกอย่างถูกต้อง

แต่ถ้าหากแสดงหน้าต่าง

แสดงว่าการตั้งค่าไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบขึ้นตอนตั้งแต่ ข้อหนึ่ง ให้ละเอียดอีกรอบ

เมื่อทุกอย่างถูกต้อง Connection Successful แล้ว คลิกปุ่ม OK ท่านก็จะได้ตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูล
1 ตัว ลองดับเบิลคลิกดู แล้วท่านจะเห็นฐานข้อมูลทุกตัวใน MySQL ทีนี้ท่านก็สามารถ
จัดการกับฐานข้อมูลได้แล้ว

เชิญชมวิดีโอ
ใช้ Navicat เชื่อมต่อฐานข้อมูล