รู้สึกว่าฟังก์ชั่นนี้จะเป็นฟังก์ชั่นยอดนิยม เพราะมันเป็นฟังก์ชั่นที่่ใช้สำหรับจัดการวัน-เวลา อยากรู้วันปัจจุบันบนเซิฟเวอร์ ก็ต้องใช้ฟังก์ชั่นนี้ อยากดูเวลาปัจจุบันบนเซิฟเวอร์ ก็ต้องใช้ฟังก์ชั่นนี้ อยากแยกส่วนของวันออกมาก็ต้องใช้ฟังก์ชั่นนี้

รูปแบบของฟังก์ชั่น

string date( string $format [, int $timestamp ] )

ฟังก์ชั่นนี้จะคืนค่ากลับมาเป็น string พารามิเตอร์มี 2 ตัว คือ format และ timestamp ซึ่ง timestamp นั้นถ้าไม่ระบุ จะถือว่ายึดเอาเวลาปัจจุบัน

ตัวอย่างการใช้งาน

ดูตัวอย่างกันครับ สักครู่ผมจะนำเอาตาราง format มาให้ดูกัน เผื่อจะได้ไว้ดูตอนจำอะไรไม่ออก

echo date("m.d.y");             // 01.26.10
echo date("j, n, Y");            // 26, 1, 2010
echo date("Ymd");              // 20100126
echo date("Y");              // 2010
echo date("m");              // 01
echo date("d");              // 26

ท่านจะเอาอักขระอะไรไปคั่นเพื่อจัดรูปแบบก็ได้นะครับ เอาเป็นคำพูดยังได้เลย

ตารางด้านล่าง ตัวที่ไม่ได้แปล ผมไม่รู้จะอธิบายท่านยังไง ลองเล่นดูเองละกันครับ

Parameter คำอธิบาย
format
 • d – วันที่ ( 01 – 31)
 • D – วัน 3 ตัวอักษร ( Mon – Sun)
 • j – วันที่ไม่มี 0 นำหน้า(1 to 31)
 • l (lowercase ‘L’) – A full textual representation of a day
 • N – เลขประจำวันในสัปดาห์ แบบอังกฤษ เริ่มต้นวันจันทร์(1 จันทร์ – 7อาทิตย์)
 • S – อักษรสองตัวลงท้ายวันที่ภาษาอังกฤษ (st [first], nd[second], rd, th)
 • w – เลขประจำสัปดาห์แบบอเมริกัน เริ่มต้นที่ 0 (0 อาทิตย์ – 6 เสาร์)
 • z – วันที่ใน 1 ปี ( 0 -365)
 • W – เลขที่สัปดาห์ใน 1 ปี (เริ่มสัปดาห์ที่วันจันทร์)
 • F – ชื่อเดือนแบบเต็ม (January – December)
 • m – เดือนที่ มีเลข 0 นำ ( 01 – 12)
 • M – ชื่อเดือนแบบสั้น 3 ตัวอักษร( Jan – Dec )
 • n – เดือนที่ ไม่มี 0 นำ(1 to 12)
 • t – จำนวนวันในเดือน
 • L – Whether it’s a leap year (1 if it is a leap year, 0 otherwise)
 • o – The ISO-8601 year number
 • Y – ปี ค.ศ. 4 ดิจิต ( 2010 )
 • y – ปี ค.ศ. 2 ดิจิต ( 10 )
 • a – ตัวหนังสือตัวเล็ก am , pm (ที่เรามักเห็นพี่หรั่งใช้)
 • A – ตัวหนังสือตัวใหญ่ AM , PM
 • B – Swatch Internet time (000 to 999)
 • g – เวลาแบบ 12 ชั่วโมง (1 – 12)
 • G – เวลาแบบ 24 ชั่วโมง (0 – 23)
 • h – เวลาแบบ 12 ชั่วโมง (01 to 12)
 • H – เวลาแบบ 24 ชั่วโมง (00 to 23)
 • i – นาที (00 to 59)
 • s – วินาที (00 to 59)
 • e – The timezone identifier (Examples: UTC, Atlantic/Azores)
 • I (capital i) – Whether the date is in daylights savings time (1 if Daylight Savings Time, 0 otherwise)
 • O – Difference to Greenwich time (GMT) in hours (Example: +0100)
 • T – Timezone setting of the PHP machine (Examples: EST, MDT)
 • Z – Timezone offset in seconds. The offset west of UTC is negative, and the offset east of UTC is positive (-43200 to 43200)
 • c – The ISO-8601 date (e.g. 2004-02-12T15:19:21+00:00)
 • r – The RFC 2822 formatted date (e.g. Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200)
 • U – The seconds since the Unix Epoch (January 1 1970 00:00:00 GMT)