Post archive

Tag: user experience

  • Wordpress

    วิธีการแบ่งบทความขนาดยาว ให้เป็นหลายหน้า

    เมื่อวานผมท่องเน็ตตามปกติ แล้วไปเจอบทความบทความเวิร์ดเพรสบทความหนึ่ง http://www.techtutshub.com/2012/10/how-to-split-wordpress-posts-into-multiple-pages.html เขาสอนวิธีแบ่งหน้าบทความออกเป็นหลายๆเพจ และเขาได้ชี้แจงว่าไอ้การแบ่งบทความขนาดยาวออกเป็นหน้าย่อยๆ หลายๆหน้านั้น มันมีคุณประโยชน์ 2-3 อย่าง (มันอาจจะมากกว่านี้แหละมั้ง แต่เขาเขียนไว้เท่านี้)

    READ MORE