ทริกนี้น่าจะเหมาะกับคนที่นำเอาภาพ thumbnail ไปใช้ทำอะไรบางอย่าง โดยปกติแล้วในแบ็กเอ็นของตัวเวิร์ดเพรสมันจะไม่แสดงให้เห็นว่า บทความไหนใส่ thumbnail ไปบ้างยังไม่ใส่ไปบ้าง ทำให้ลำบากต่อการตรวจสอบ เราจึงโมแบ้กแอ็นมันนิดหน่อยให้มันโชว์ภาพ thumbnail ออกมาจะได้รู้ว่าบทความไหนไม่ได้ใส่ การ customize นี้จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการอัปเดตเวอร์ชั่นของเวิร์ดเพรส เพราะเราเขียนฟังก์ชั่นเข้าไปในไฟล์ functions.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ธีมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยกเว้นเราเปลี่ยนธีม ก็ต้องเขียนกันใหม่อีกครั้ง

สังเกตนะครับว่า เวิร์ดเพรสนี่มันยอมให้เรา customize ได้แม้กระทั่ง backend โดยไม่กระทบกับ core แต่อย่างไร เรียกว่ายืดหยุ่นสุดๆ จริงๆ

เปิดไฟล์ functions.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ธีมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แล้วเพิ่มโค้ดนี้เข้าไป

add_filter('manage_posts_columns', 'pts_posts_columns', 5);
function pts_posts_columns($defaults){
  $defaults['pts_post_thumbs'] = __('Thumbs');
  return $defaults;
}
 
add_action('manage_posts_custom_column', 'pts_posts_custom_columns', 5, 2);
function pts_posts_custom_columns($column_name, $id){
    if($column_name === 'pts_post_thumbs'){
    echo the_post_thumbnail( array(50,50) );
  }
}

ผลลัพธ์ของผมมันออกมาเป็นดังนี้ เห็นเลยว่าอันไหนยังไม่ใส่ thumbnail บ้าง

relate-post-thumbnail-02