New monster brooches

หากท่านสังเกตุเว็บอื่นๆในอินเตอร์เน็ต ท่านจะเห็นว่า URL ของเขามักจะเป็นอย่างนี้

http://www.select2web.com/wordpress/wordpress-user-5-level.html

หรือ

http://www.smashingmagazine.com/2010/09/30/desktop-wallpaper-calendar-october-2010/

หันมองของตัวเอง

http://www.example.com/?p=12

URL แบบตัวล่างสุดไม่สื่อถึงอะไรเลย สู้แบบข้างบนไม่ได้ มองปุ๊บก็รู้ทันทีว่าจะลิ้งก์ไปหาบทความเกี่ยวกับอะไร

เวิร์ดเพรสนั้นซัพพอร์ตการตั้งชื่อ URL ด้วยตัวเอง เขาเรียกว่า Permalinks เราจะตั้งบทความแต่ละบทความของเราให้มี URL อะไรก็ได้

วิธีการทำมีดังนี้

1. กำหนดให้เวิร์ดเพรสยอมให้เราตั้งชื่อ URL

– ล้อกอินเข้าสู่ระบบด้วยแอคเค้าของแอดมิน แล้วไปที่ Settings > Permalinks
wordpress-permalink

ถ้าเราไม่เคยปรับแต่งอะไรตรงนี้เลย ค่าดีฟอลต์จะอยู่ที่ Default

Default : เวิร์ดเพรสกำหนดให้ตั้งแต่แรกและไม่สามารถตั้งชื่อ url ได้

Day and name : ตั้งชื่อ url ได้โดยเวิร์ดเพรสจะจัดกลุ่มของบทความตามวันที่เขียน

Day and name : ตั้งชื่อ url ได้โดยเวิร์ดเพรสจะจัดกลุ่มของบทความตามเดือนที่เขียน

Numberic : ตั้งชื่อ url ไม่ได้ เวิร์ดเพรสจะใช้เลขรหัสบทความมาใช้เป็น url แบบนี้จะคล้ายๆกับ Default แต่สวยกว่า

Custom Structure : กำหนดฟอร์แมตของ url เอง

Optional ให้ปล่อยว่างไว้ทั้งสองช่อง

2. แก้ไข url ให้เป็นอย่างที่ต้องการ

– ให้ท่านเลือกแก้ไขบทความใดบทความหนึ่งสักตัว คลิกปุ่ม Edit ที่อยู่ใต้หัวข้อบทความ

wordpress-permalink-2

ตั้งชื่อ url ตามต้องการ แนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น มีตัวเลขและขีด ได้ หลังจากตั้งชื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึก แล้วกดปุ่ม Publish บทความอีกครั้ง

wordpress-permalink-3

เพียงเท่านี้บทความของท่านก็จะมี url ที่สวยงาม สื่อความหมาย และตรงตามหลักการ SEO