ผมได้เคยเขียนบทความเกี่ยวกับการให้ บริการพื้นที่จัดเก็บภาพ ฟรี หนึ่งในนั้นก็คือ www.flickr.com

สำหรับการใช้บริการฝากภาพฟรีนั้น ข้อดีที่เห็นได้ชัดก็คือ

  1. ไม่ต้องเปลืองพื้นที่เว็บเรา
  2. ไม่ต้องเปลืองแบนวิธ

wordpress flickr manager เป็นปลักอินสำหรับติดตั้งในเวิร์ดเพรส ให้สามารถอัปโหลดภาพจากเวิร์ดเพรสเข้าไปใน flickr ได้เลยโดยตรง ภาพจะถูกจัดเก็บไว้ที่ flickr แต่การบริหารจัดการผ่านเวิร์ดเพรสเหมือนภาพถูกจัดเก็บไว้ในโฮสต์ตัวเอง เวอร์ชั่น ณ ขณะที่เขียนบทความนี้คือ wordpress flickr manager 2.3

เมื่อท่านติดตั้งปลักอินตัวนี้ มันจะมีปุ่มให้ท่านจัดการภาพขึ้นมา ข้างๆตัวอัปโหลดภาพเดิม ในตอนเขียนบทความ

wordpress-flickr-manager-01

วิธีการติดตั้ง

1. ดาวน์โหลดปลักอิน ถ้าท่านไปดาวน์โหลดมาจากเว็บของเวิร์ดเพรสตัวนั้นจะเออเร่อ ส่วนตัวที่ผมใ้ห้ดาวน์โหลด ผมได้แก้ไขเออเร่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทดสอบแล้วว่าใช้งานได้ปกติดี

2. อัปโหลดไปไว้ในโฟลเดอร์ wp-content/plugins

3. activate มันซะ

วิธีการตั้งค่า Settings

1. หลังจากที่ท่าน activate ปลักอินตัวนี้แล้ว ให้ไปที่ Settings > flickr

2. คลิกปุ่ม Authenticate

wordpress-flickr-manager-02

3. เบราเซอร์จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วพาท่านไปยังเว็บ flickr.com เพื่อทำการอนุญาติให้ปลักอินเข้าจัดการรูปภาพของท่าน

ล้อกอิน

wordpress-flickr-manager-03

คลิกปุ่ม Next ที่สอง

wordpress-flickr-manager-04

คลิกปุ่ม OK I’LL AUTHORIZE IT

wordpress-flickr-manager-05

เมื่อมาถึงหน้านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

wordpress-flickr-manager-06

4. กลับมาที่เวิร์ดเพรส คลิกปุ่ม Finish ก็เป็นอันเรียบร้อย

wordpress-flickr-manager-07

วิธีการใช้งาน

เมื่อท่านเข้าไปในหน้าเขียนบทความใหม่ ท่านก็จะได้เจอกับปุ่มแดงๆ ลองคลิกดู

wordpress-flickr-manager-01

เมื่อคลิกที่ปุ่มแดง หน้าต่างจัดการภาพก็จะแสดงขึ้นมา

wordpress-flickr-manager-08

ประกอบไปด้วย 4 แท็บ คือ

1. My Photos : แสดงภาพที่เราเคยอัปโหลด

2. My Photosets : ชุดรูปภาพของเรา (ใน flickr มันให้เราสร้างเซตของรูปภาพได้)

3.Public Photos : ภาพของคนอื่นใน flickr เราสามารถค้นหาเพื่อนำมาประกอบบทความได้

4.Flickr Upload : สำหรับอัปโหลดภาพไปเก็บใน flickr

ขอความรู้จงอยู่กับท่าน เหล่าเจได