การลบหมวดหมู่ทิ้งนั้น อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ หลายความจำเป็น แล้วแต่ว่าใครจะกล่าวอ้างว่าอย่างไร แต่โดยสรุปแล้วก็คือ การลบคือการเอาสิ่งที่ไม่ต้องการแล้วทิ้ง

การลบหมวดหมู่ในเวิร์ดเพรสนั้น ท่านไม่ต้องกังวลว่าจะลบผิดแล้ว บทความที่อยู่ในหมวดหมู่นั้นๆจะหายไปด้วย เวิร์ดเพรสจะลบเฉพาะหมวดหมู่เท่านั้น ไม่ลบบทความ ถ้าในหมวดหมู่ใดที่เราลบมีบทความค้างอยู่ในนั้นด้วย เวิร์ดเพรสจะย้ายบทความทั้งหมดให้ไปอยู่ในหมวดหมู่ Uncategorized ไปอยู่ในกลุ่มของบทความที่ยังไม่ได้นิยามหมวด

1. คลิกที่ลูกศรชี้ลงข้างๆเมนู Posts

wordpress-create-category-01

2. คลิกเลือก Categories

wordpress-create-category-02

3. เอาเมาส์ชี้หมวดหมู่ที่ต้องการลบ แล้วคลิก Delete

wordpress-delete-category-01

4. เวิร์ดเพรสจะถามยืนยันการลบอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามั่นใจว่าต้องการลบให้กด Yes ถ้าต้องการยกเลิกกด Cancel

wordpress-delete-category-02

5. แถวที่เราลบจะแดงวาบอยู่แป้บหนึ่งแล้วก็หายไป นั่นแสดงว่าหมวดหมู่นั้นถูกลบไปเรียบร้อยแล้ว

wordpress-delete-category-03