ภาพสามารถสื่ออารมณ์ได้มากมายกว่าตัวหนังสือนัก แม้บางครั้งการใส่ภาพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบทความ ก็ยังให้อารมณ์ที่ดีอยากอ่านบทความ นักวิชาการฟันธงแล้วว่าบทความที่ดีนั้น จะต้องแทรกภาพเป็นระยะๆ เพราะบทความที่มีแต่ตัวหนังสือนั้น ทำให้สายตาและสมองเมื่อยล้าเร็ว ภาพจึงเป็นเสมือนที่พักสายตาและอารมณ์อยู่ในที

1. ล้อกอินเข้าสู่ระบบ

2. ไปที่หน้าเขียนบทความ Posts > Add New

wordpress-add-new-post-01

3. คลิกปุ่ม Add an Image

post-add-image-01

หน้าต่างที่เปิดขึ้นมาจะประกอบไปด้วย 3 แท็บ

– ใช้ภาพจากเครื่องของเรา

wordpress-add-an-image-01

– ใช้ภาพจากอินเตอร์เน็ต

wordpress-add-an-image-02

– ใช้ภาพที่เคยอัปโหลดขึ้นไป ในครั้งก่อน

wordpress-add-an-image-03

มาดูวิธีการในแต่ละแบบโดยเริ่มจากใช้ภาพในเครื่องของเรา ก่อน

คลิกปุ่ม Select File แล้วเลือกภาพที่ต้องการ คลิกปุ่ม Open
wordpress-add-an-image-04

หลังจากรอให้อัปโหลดภาพแป้บนึง เมื่ออัปโหลดเสร็จ เลื่อนสโครลบาร์ลงมาด้านล่างสุด คลิกปุ่ม Insert into Post
wordpress-add-an-image-05

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้
wordpress-add-an-image-06

ต่อไปมาดูวิธีใช้ภาพจากอินเตอร์เน็ต ป้อนข้อมูลในช่องทั้ง 2 ที่ทำเครื่องหมายดอกจันท์สีแดงให้ครบ แล้วคลิกปุ่ม Inser into Post

wordpress-add-an-image-07

Image URL : ป้อน URL ภาพที่ได้จากอินเตอร์เน็ต
Image Title : ป้อนคำอธิบายภาพย่อๆ

ผลลัพธ์ที่ได้เป็นดังภาพ

wordpress-add-an-image-08

ส่วนวิธีการใช้ภาพที่เคยอัปโหลดขึ้นไป ในครั้งก่อน ก็เหมือนๆกันกับทั้งสองวิธีที่ผ่านมา เพียงแต่มีรายการของภาพให้เลือก เราอยากใช้ภาพไหนก็คลิกเลือกภาพนั้นแล้วกดปุ่ม Insert into Post เหมือนกัน