ในหนังสือเรียนเกี่ยวกับการใช้งาน SQL เปิดขึ้นมาดูจะปรากฎมีค่ำสั่งจำนวนมาก ซึ่งประกอบไปด้วย คำสั่งกลุ่มจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูล เช่นสร้างตาราง เพิ่มฟิลด์ แก้ไขฟิลด์ ลบฟิลด์ ลบตาราง ยันไปถึงลบฐานข้อมูลออกไป กับคำสั่งที่อยู่ในกลุ่มจัดการข้อมูล พวกเพิ่ม ลบ แก้ไข

คำสั่งที่เราใช้เยอะในชีวิตประจำวันโปรแกรมเมอร์ มีไม่เยอะหรอก ราวๆ 4 คำสั่ง

 1. select คำสั่ง select เป็นคำสั่งไว้สำหรับค้นหาข้อมูล เช่น
  selecct * from table – ดึงข้อมูลทั้งหมดในตาราง table
  select * from table where id = 10 – ดึงข้อมูลทั้งหมดในตาราง table เอามาเฉพาะที่ id = 10
  select * from table order by id desc – ดึงข้อมูลทั้งหมดในตาราง table โดยจัดเรียง id จากมากไปหาน้อย
  select * from table inner join table2 on (table.id = table2.ref_id) – ดึงข้อมูลทั้งหมดในตาราง table โดยเชื่อมกับตาราง table2
  select id, name, title from table – ดึงข้อมูลจากตาราง table โดยเอาเฉพาะฟิลด์ id, name, title
 2. insert คำสั่ง insert เป็นคำสั่งไว้สำหรับเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตาราง
 3. update คำสั่ง update เป็นคำสั่งไว้สำหรับแก้ไขมูลในตาราง
 4. delete คำสั่ง delete เป็นคำสั่งไว้สำหรับลบข้อมูลออกจากตาราง

คำสั่งที่ใช้เยอะๆในชีวิตประจำวันมีแค่นี้แหละครับ แล้วก็เยอะตามเรียงลำดับที่ผมเรียงไว้ให้ด้วย คือ select จะเยอะสุด ตามมาก็ insert update delete

ถ้าจะโฟกัสคำสั่ง sql ผมแนะนำให้ดูทั้ง 4 คำสั่งนี่ให้เยอะๆเลยครับ โดยเฉพาะ select มันจะมีคำสั่งยิบย่อยอยู่ภายในพอสมควร เหมือนอย่างที่ผมแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างด้านบน

พอเข้าใจ 4 คำสั่งหลักๆนี่แล้ว ก็ไปตามเก็บคำสั่งอื่นๆ ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานต่อ จำพวกคำสั่งในกลุ่ม aggregate คำสั่งคำนวณ SUM, EVG อะไรพวกนี้