เวลาที่เราเขียนโปรแกรมในทำนอง AJAX เรามักจะต้องการใช้ภาพกิฟ วิ่งวิ้วๆๆๆๆ เพื่อแสดงสถานะให้รอ

ไม่มีอะไรมาก นอกจากจะมาแนะนำเว็บที่ให้ดาวน์โหลดไฟล์กิฟไปใช้งาน

คุณสามารถปรับแต่งภาพกิฟได้ด้วย โดยเลือกได้ว่าจะเอาสีพื้นหลังอะไร สีพื้นหน้าอะไร เอาลักษณะภาพแบบไหน มีพรีวิวให้ดูก่อนดาวน์โหลดด้วย

http://www.ajaxload.info