สำหรับเราๆท่านๆ ที่เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ ไม่ว่าจะด้วยภาษาใดๆก็ตาม มีบางครั้งที่จำเป็นจะต้องดูโค้ดผลลัพธ์ ด้วยการ View Source ในเบราเซอร์ ผมคนหนึ่งล่ะ ที่วิวดูเป็นประจำ เนื่องจาก Javascript มันเออเร่อ ทีนี้จะดูใน source ที่ยังไม่ได้รัน ก็ลำบาก เพราะมันปนกันทั้ง php และ จาวาสคริปต์ แล้วเวลาจาวาคริปต์ มันฟ้องบรรทัดที่ error ก็ไม่ตรงกับ source
 
และทีนี่อีกเช่นกัน โดยปกติแล้ว ie จะใช้ notepad เป็นตัวแสดงเมื่อเรา view source notepad มันไม่มี สีสัน ไม่มีเลขบรรทัด ทำให้ดูยาก ถ้าเวลาเรา view source ie ใช้โปรแกรม edit+ เปิดให้เราดู ก็จะดีไม่น้อย
 
 
มีวิธีครับโดยการเปลี่ยนแปลง registry  ตามนี้
 
1. เรียก regedit ขึ้นมาโดยไปที่ Start > Run พิมพ์ regedit
2. ไปที่
HKEY_LOCAL_MACHINE
|–Software
|—-Microsoft
|——Internet Explorer
 
สร้าง Key ชื่อ View Source Editor แล้วก็สร้าง Key ภายในตัว View Source Editor ชื่อ Editor Name
 
เสร็จแล้วเปลียนค่า Default จาก Value not set ให้เป็นพาธของโปรแกรมที่เราต้องการ C:Program FilesEditPlus 2editplus.exe
 
เมื่อเรียบร้อยผลลัพธ์จะเป็นดังนี้
HKEY_LOCAL_MACHINE
|–Software
|—-Microsoft
|——Internet Explorer
|——–View Source Editor
|———-Editor Name
 
Default = C:Program FilesEditPlus 2editplus.exe
 

ต่อจากนี้ไปเมื่อท่าน คลิกขวา เลือก View Source ในหน้าเพจที่แสดงด้วย IE IE จะเปิด Source ให้ท่านดูด้วยโปรแกรมที่ระบุ