ในช่วงเลือกตั้งนี้ การเขียนเค้าดาวน์ คงเข้ากับเหตุการณ์ได้ดี   สำหรับวิธีการคือ

 

1. หาจำนวนวินาทีของวันปัจจุบัน

2. หาจำนวนวินาทีของวันเป้าหมาย

3. เอา 2 – 1 จะออกมาเป็นกี่วินาทีจึงจะถึงวันเป้าหมาย

4. แปลงจำนวนที่ได้จากข้อ 3 ให้เป็นจำนวนวัน ซึ่ง 1 วันจะมี 86400 วินาที

 

เริ่มๆ ในการนี้เราจะต้องใช้ฟังก์ชั่น mktime() หาจำนวนวินาทีของวัน ดูไวยากรณ์

mktime( hour , minute , second , month , day , year )

 

<?php

//1. หาจำนวนวินาทีของวันปัจจุบัน
$current_timestamp = mktime( 0 , 0 , 0 , 12 , date(“j”) , 2007 ) ;

//2. หาจำนวนวินาทีของวันเป้าหมาย คือวันที่ 23 ธันวา
$dest_timestamp = mktime( 0 , 0 , 0 , 12 , 23 , 2007 ) ;

//3. เอา 2 – 1 จะออกมาเป็นกี่วินาทีจึงจะถึงวันเป้าหมาย
$remain_timestamp = $dest_timestamp – $current_timestamp ;

//4. แปลงจำนวนที่ได้จากข้อ 3 ให้เป็นจำนวนวัน ซึ่ง 1 วันจะมี 86400 วินาที
$election_day = $remain_timestamp / 86400 ;


echo “เหลืออีก ” . $election_day . ” วัน จะถึงวันเลือกตั้งจ้า”

?>

 

โค้ดตัวนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลากหลาย ลองเล่นดู