การตั้งค่าในขั้นตอนนี้ เป็นการตั้งค่าบอกว่าถ้าหากมีใครๆเข้าที่โดเมนนี้ ก็ให้ไปเอาข้อมูลจาก digitalocean มาเซิฟ ขั้นตอนนี้จะต้องตั้งค่ากันที่ z.com

1.อย่าช้าที เข้าไปที่ https://cp-th.cloud.z.com/ คลิกเมนู Domain, คลิกชื่อโดเมน ตามลำดับ

2.คลิก ตั้งค่า Name server

3.เลือกแถบ Custom, คลิกปุ่มรูปดินสอ, แก้ไขค่าในช่อง textbox ให้เป็น ns1.digitalocean.com ns2.digitalocean.com ns3.digitalocean.com จากนั้นคลิกปุ่มจัดเก็บ ทำการบันทึก

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย กระบวนการนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้สร้าง digitalocean ก่อนนะ ทำได้เลย เพราะว่าไม่ว่าจะซื้อแพ้กเกจไหนที่ digitalocean หรือปรับแต่งค่ายังไงที่นั่น ค่า Name server ก็ยังเป็นค่านี้แหละ ns1.digitalocean.com, ns2.digitalocean.com, ns3.digitalocean.com

งานที่เราจะต้องทำกับ z.com ก็มีเพียงเท่านี้ ปิดหน้าจอแล้วลืมมันไปได้เลย ค่อยมาเจอกันอีกทีตอนต่ออายุโดเมน