การดึงบทความมาแสดงในหน้าแรกของเวิร์ดนั้นมีวิธีการที่ง่ายมาก

	while(have_posts()) : the_post();
 
    the_title();
 
	endwhile;

แต่เมื่อเราต้องการดึงบทความมาแสดง 2 ครั้ง คือ ใช้ 2 ลูป
เราสามารถให้ลูปทั้งสอง มีบทความแตกต่างกันได้โดยใช้คำสั่ง post__not_in

ดูตัวอย่างนะครับ

Loop ที่ 1

 
query_posts('showposts=3');
$ids=array();
while(have_posts()) : the_post();
  $ids[]=get_the_ID();
  the_title(); 
 
endwhile;

Loop ที่ 2

query_posts(array('post__not_in' => $ids));
	while(have_posts()) : the_post();
	 the_title();
	endwhile;

วิธีคือเก็บไอดีจากลูปแรกไว้ในarray $ids[] พอถึงลูปที่ 2 ก็ใช้คำสั่ง post__not_in เพื่อบอกว่าให้แสดงบทความทั้งหมดยกเว้นบทความที่มีไอดีอยู่ในอะเรย์ $ids
พอเป็นไอเดียนะครับ ที่เหลือก็อยู่ที่การนำไปประยุกต์ใช้แล้วละครับ

ถ้ายังไม่เก็ท http://codex.wordpress.org/Function_Reference/query_posts