ดูตัวอย่าง : demo

สิ่งที่ต้องใช้ :

1. jquery-1.2.6

2. jquery.ui

3. jquery-ui-themes

 

หลังจาก ได้ดาวน์โหลดสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ก็ถึงคราวจะต้องเขียนโค้ดแล้วล่ะ (จะไม่บอกนะครับว่า สร้างไฟล์ตัวอย่างมาสักไฟล์)

 

1. include jquery กับ jquery.ui เข้ามา

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-personalized-1.6rc2/jquery-ui-personalized-1.6rc2.min.js"></script>

 

2. include themes เข้ามา

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="js/jquery-ui-themeroller/jquery-ui-themeroller.css"/>

 

3. สร้างโครงสร้างของ แท็บ ด้วยโค้ด HTML ใส่เข้าไปในส่วน <body> เมื่อเราดูที่โค้ดจะเห็นว่า มี <div> ที่มี id ว่า tabs ครอบส่วนทั้งหมดไว้ แล้วก็มีแท็ก <ul> แสดงส่วนของตัวแท็บ และ มี <div> เล็กๆอยู่เท่ากับจำนวนของ <li> และ href="#fragment-1" จะมีความสัมพันธ์กับ id ของ <div> ขนาดเล็กที่อยู่ด้านล่างมัน

 

 
<div id="tabs">
 <ul>
  <li><a href="#fragment-1"><span>First Section</span></a></li>
  <li><a href="#fragment-2"><span>Second Section</span></a></li>
  <li><a href="#fragment-3"><span>Third Section</span></a></li>
 </ul>
 <div id="fragment-1">
  <p>เนื้อหาแท็บที่ 1</p>
 </div>
 <div id="fragment-2">
  <p>เนื้อหาแท็บที่ 2</p>
 </div>
 <div id="fragment-3">
  <p>เนื้อหาแท็บที่ 3</p>
 </div>
</div>

 

4. ใส่โค้ด javasctipt เข้าไปในส่วน <head>

 

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#tabs").tabs();
})
</script>

 

เพียงเท่านี้ท่านก็จะมี แท็บอันสวยงามใช้ในเว็บแล้วล่ะครับ

โค้ดทั้งหมด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-personalized-1.6rc2/jquery-ui-personalized-1.6rc2.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="js/jquery-ui-themeroller/jquery-ui-themeroller.css" />
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $("#tabs").tabs();
})
</script>
<title>Tabs Example</title>
</head>
<body>
<div id="tabs">
 <ul>
  <li><a href="#fragment-1"><span>First Section</span></a></li>
  <li><a href="#fragment-2"><span>Second Section</span></a></li>
  <li><a href="#fragment-3"><span>Third Section</span></a></li>
 </ul>
 <div id="fragment-1">
  <p>เนื้อหาแท็บที่ 1</p>
 </div>
 <div id="fragment-2">
  <p>เนื้อหาแท็บที่ 2</p>
 </div>
 <div id="fragment-3">
  <p>เนื้อหาแท็บที่ 3</p>
 </div>
</div>
</body>
</html>