และแล้วเวอร์ชั่นใหม่ของ jQuery ก็ได้ออกมา เวอร์ชั่น 1.4 ทางทีมงานของ jQuery ได้เพิ่มเมธอดมาอีกหลายตัวทีเดียว ท่านสามารถเข้าดูได้ที่ jQuery 1.4

และผมได้ไปเจอชีตของ jQuery มา ถ้าท่านเป็นผู้ศึกษา jQuery น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียว jQuery Sheet