การย้ายอีลิเม้นท์จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนั้น ด้วย jquery ทำได้ง่ายๆ ทำไมเราจึงต้องเคลื่อนย้ายอีลิเม้นท์จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งล่ะ ผมอยากจะให้ท่านดู Live Demo แล้วท่านจะสรุปได้เอง

appendTo(target)

target : (selector) selector ก็คือตัวที่มันขึ้นต้นด้วย $ ของ jquery นั่นแหละ เขาเรียก selector หรือ wrapper ก็ได้ เช่น $(‘#target’) ตัวนี้แหละ selector

คำสั่งนี้จะทำการย้าย selector ต้นทางไปหา selector ปลายทาง แบบนำไปต่อท้าย

ตัวอย่างการใช้งาน

Live Demo

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<title>jquery appenTo command</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
	$('#move').click(function(){
 
		$('#list1 option:selected').appendTo( $('#list2') );
 
	});
 
})
</script>
</head>
<body>
<select name="list1" id="list1" size="5">
 <option value="cat">แมว</option>
 <option value="rat">หนู</option>
 <option value="bat">ค้างคาว</option>
 <option value="ant">มด</option>
 <option value="cow">วัว</option>
</select>
<input type="button" id="move" name="move" value="&gt;&gt;" />
<select name="list2" id="list2" size="5">
 <option value="woman">ผู้หญิง</option>
 <option value="man">ผู้ชาย</option>
 <option value="boy">เด็กชาย</option>
 <option value="girl">เด็กหญิง</option>
</select>
</body>
</html>

ท่านจะเห็นว่าด้วยคำสั่ง jquery เพียงคำสั่งเดียว สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้

$('#list1 option:selected').appendTo( $('#list2') )

ให้เอา option ตัวที่ถูกเลือก ในลิสต์ id list1 ไปเพิ่มต่อท้ายเข้าใน id list2

การทำงาน มันจะ copyจาก list1 ไปใส่ใน list2