ขอเล่นกับตารางและ jQuery อีกสักบทความ เหมือนเดิมครับ เน้นที่ง่ายๆ เอาไปประยุกต์ต่อ บทความในตอนนี้สิ่งที่จะทำคือ เมื่อท่านคลิกแถวไหนของตาราง แถวนั้นก็จะถูกลบออกไปจากตารางทันที มาดูกันครับว่า ทำอย่างไร

Live Demo

โครงสร้าง HTML :

<table id="table">
 <tr>
  <th>ลำดับ</th>
  <th>สาขา</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>1</td>
  <td>สุรวงศ์</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>2</td>
  <td>เพชรบุรีตัดใหม่</td>
 </tr>
</table>

include jQuery เข้ามา :

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>

เขียนโค้ด :

$(document).ready(function(){
 
	$('#table td').click(function(){
 
		$(this).parent().hide();
 
	});
 
})

.parent ก็คือแม่ของ td ก็คือ tr
.hide ซ่อนมันซะ (หายไปจากหน้าจอก็เหมือนลบนั่นแหละ)

โค้ดทั้งหมด :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<title>Delete row from table</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
	$('#table td').click(function(){
 
		$(this).parent().hide();
 
	});
 
})
</script>
</head>
<body>
<table id="table">
 <tr>
  <th>ลำดับ</th>
  <th>สาขา</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>1</td>
  <td>สุรวงศ์</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>2</td>
  <td>เพชรบุรีตัดใหม่</td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>

แสนจะง่ายดาย เหมือนเดิม