การจัดการกับเนื้อหาของอีลิเม้นท์บนเพจด้วย jquery นั้นเป็นอะไรที่ง่ายเหลือเชื่อ คุณสามารถดึงเนื้อหาจากอีลิเม้นท์ใดๆได้ด้วยคำสั่ง html() หรือจะกำหนดเนื้อหา ก็แค่ใช้คำสั่ง html(content)

html()

parameter : ไม่มี

คำสั่งนี้ใช้สำหรับดึงเนื้อหาออกมาจากอีลีเม้นท์

ตัวอย่างการใช้งาน

Live Demo

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<title>jquery html command</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
	$('#get').click(function(){
 
		alert( $('#content').html() );
 
	});
 
})
</script>
</head>
<body>
<div id="content"><h2>เนื้อหาของ div content</h2></div>
<input type="button" id="get" name="get" value="Get Content" />
</body>
</html>

** คำสั่ง html() นี้จะดึงเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างในออกมา รวมถึงแท็ก html ด้วย

html(content)

content : (string) เนื้อหาที่ต้องการยัดใส่เข้าไปในอีลิเม้นท์

คำสั่งนี้ใช้สำหรับกำหนดเนื้อหาให้กับอีลีเม้นท์

ตัวอย่างการใช้งาน

Live Demo

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<title>jquery html command</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
	$('#set').click(function(){
 
		$('#content').html( '<i>เนื้อหาใหม่จ่ะ</i>' )
 
	});
 
})
</script>
</head>
<body>
<div id="content">
  <h2>เนื้อหาของเดิมของ div content</h2>
</div>
<input type="button" id="set" name="set" value="Set Content" />
</body>
</html>

** เนื้อหาใหม่ที่ส่งเข้าไปเป็นพารามิเตอร์ เราสามารถแทรกแท็ก html เข้าไปได้ด้วย