เป็นอันว่าผมได้เขียนอธิบายรายละเอียดของค่าเซตติ้ง ของ NextGEN Gallery ที่สามารถกำหนดได้ โดยแยกแสดง 1 แท็บต่อ 1 บทความ จนครบทุกแท็บ

จึงอยากจะสรุปรายการทั้งหมดอีกสักครั้ง เพื่อความสะดวกในการค้นหาและง่ายต่อการอ่านแบบเรียงลำดับ

General Options
ปรับแต่งทั่วๆไป

Thumbnails
ปรับแต่ง Thumbnails

Images
ปรับแต่งภาพ

Gallery
ปรับแต่งตัวแกลเลอรี่

Effects
ปรับแต่งเอฟเฟกที่นำไปใช้ตอนแสดงแกลเลอรี่

Watermark
ปรับแต่งเกี่ยวกับลายน้ำ

Slideshow
ปรับแต่งไสสด์