ในตอนที่ 2 ผมได้กล่าวถึงเมนูต่างๆ ของ NextGEN Gallery แบบรวมๆไปแล้วว่าแต่ละเมนูนั้นใช้ทำอะไร มาถึงตอนนี้จะเริ่มเจาะลงไปที่รายละเอียดเมนูแต่ละตัว ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง โดยเริ่มที่ Overview

Overview : แสดงภาพรวมของแกลเลอรี่

nexgen-gallery-overview-01

ในหน้า Overview นี้ประกอบไปด้วยเซ็กชั่นย่อยๆ หลายเซ็กชั่น

Welcome to NextGEN Gallery !

แสดงรายละเอียดและภาพรวมของแกลเลอรี่ทั้งหมด จำนวนรูปภาพทั้งหมด,จำนวนแกลเลอรี่,จำนวนอัลบัม และปุ่มสำหรับอัปโหลดภาพเข้าแกลเลอรี่

nexgen-gallery-overview-02

Latest News

แสดงข่าวหรือบทความเกี่ยวกับ NextGEN Gallery

nexgen-gallery-overview-05

Related plugins

แสดงปลักอินเสริมของ NextGEN Gallery

nexgen-gallery-overview-06

Do you like this Plugin?

แสดง ลิ้งก์สำหรับให้คะแนน NextGEN Gallery,ลิ้งก์สำหรับบริจาคเงินให้กับ NextGEN Gallery,ลิ้งก์สำหรับจ่ายเงินซื้อสินค้าใน amezon ให้กับผู้สร้าง NextGEN Gallery และลิ้งก์ไปสู่หน้าช่วยแปล NextGEN Gallery ให้เป็นภาษาท้องถิ่น

nexgen-gallery-overview-03

Recent donators

แสดงรายชื่อผู้บริจาคเงินเป็นทุนสนับสนุน NextGEN Gallery ล่าสุด

nextgen-gallery-donator

Server Settings

แสดงค่าต่างๆของเซิฟเวอร์ที่ใช้รันเวิร์ดเพรส เช่น เวอร์ชั่นของ php,เวอร์ชั่นของ mysql และอื่นๆอีกเพียบ ข้อมูลส่วนนี้จะจำเป็นสำหรับนักพัฒนา ไม่ค่อยจำเป็นกับผู้ใช้เท่าไร

nexgen-gallery-overview-04

ในหน้า Overview นี้จะไม่สามารถกำหนดค่าอะไรๆได้ เขาไว้ให้ดูภาพรวมเฉยๆ