php ปัดเศษลง

เมื่อก่อนนี้ ถ้าท่านสังเกตบทความที่ผมเขียน ท่านจะเห็นว่าผมจะไม่ค่อยนิยมเขียนคำสั่งที่เป็นพื้นฐาน แต่มาเมื่อวานผมคิดคำสั่ง ของ php สำหรับปัดเศษไม่ออก จนต้องหาเอาจากเว็บเพื่อนบ้าน

ทำใ้ห้ต้องกลับมานั่งคิดว่าในเมื่อเว็บตัวเองก็มี เวลาเจอปัญหาทำไมต้องวิ่งโร่ไปเว็บคนอื่นด้วย ก็เลยต้องกลับมาคิดใหม่ทำใหม่

ในยุคที่ search engine กำลังเฟื่องฟู เวลาเราคิดอะไรไม่ออกมักจะค้นหาเอาจาก google ก่อนเป็นอันดับแรก ต่อให้มีหนังสือสำหรับอ้างอิงอยู่ข้างๆ ก็ตามทีเหอะ

คำสั่ง php ที่ใช้สำหรับ ปัดเศษลง คือ

ไวยากรณ์

floor( เลขทศนิยม )

คำสั่งนี้จะปัดลงสถานเดียว ไม่สนใจว่าทศนิยมจะมากกว่า 5 หรือ น้อยกว่า 5 ถ้าเลขเป็นบวก ค่าที่ได้จะลดลง ถ้าเลขเป็นลบ ค่าที่ได้จะติดลบมากขึ้น

มาดูตัวอย่างการใช้งานกัน

ตัวอย่างการใช้งาน

echo floor( 1.50 );
//1
echo floor( 1.21 );
//1
echo floor( -1.50 );
//-2
echo floor( -1.21 );
//-2

เวลาท่านจะจำฟังก์ชั่นนี้ ให้จำว่า พื้น เพราะ floor มันแปลว่าพื้น ฟังก์ชั่นนี้มันจะคืนค่าที่วิ่งเข้าหาพื้นเสมอ

php ปัดเศษลง

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://php.net/manual/en/function.floor.php