ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ใช้ tinyMCE เป็นตัวรับอินพุตข้อมูลจากหน้าเว็บ สิ่งหนึ่งที่จะเจอก็คือ เมื่อป้อนข้อมูลแล้วต้องการจะให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อกด enter มันจะใช้แท็ก p ขึ้นพารากราฟใหม่เลย ซึ่งความห่างของบรรทัดนั้น ก็จะห่างกันมากทีเดียว ถ้าต้องการจะบังคับให้ขึ้นบรรทัดใหม่แบบ br ต้องกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วกด enter มันก็จะใช้แท็ก br แทน

เหตุการณ์ดังที่กล่าวมา บางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบ อยากจะให้มันกดปุ่มแล้วขึ้นบรรทัดติดๆกัน ใช้ br  ถ้าท่านต้องการอย่างนี้ละก้อ ให้เพิ่มโค้ด 3 บรรทัดนี้เข้าไป ตอน init tinyMCE

   forced_root_block : false,
   force_br_newlines : true,
   force_p_newlines : false
tinyMCE.init({
   mode : "textareas",
   elements : "message" ,
   theme : "advanced",
   forced_root_block : false,
   force_br_newlines : true,
   force_p_newlines : false
});