หลายครั้งหลายคราที่เราต้องการแสดงบทความที่เขียนไว้ในเวิร์ดเพรสของเรา ออกมาแบบสุ่มๆ อาจจะเอาไปทำบทความที่น่าสนใจ หรือโพสต์อื่นที่น่าสนใจ ก็แล้วแต่จะประยุกต์ใช้งาน

เวิร์ดเพรสได้เขียนฟังก์ชั่น query_posts() ไว้ให้เราคิวรี่บทความออกจากฐานข้อมูลพร้อมเสร็จแล้ว เพียงส่งพารามิเตอร์เข้าไปเท่านั้น บทความที่ต้องการก็ออกมาอย่างง่ายดาย และถ้าต้องการสุ่มบทความเราก็ส่งพารามิเตอร์  order=rand เข้าไป ง่ายกว่าเข็ญครกขึ้นภูเขาเยอะ

ดูตัวอย่าง

<?php
query_posts('order=rand&showposts=10');
while (have_posts()) : the_post();
// แสดงบทความ
endwhile;
?>

order=rand ให้สุ่มบทความ
showposts=10 ดึงออกมา 10 บทความ

ถ้าจะอ่านรายละเอียดทั้งหมดของฟังก์ชั่น query_posts() สามารถอ่านได้ที่

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/query_posts