การย้าย โฟลเดอร์เก็บฐานข้อมูล ของ MySQL

ปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับผู้เขียน PHP เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา จำเป็นต้องฟอร์แมตเครื่อง ต้องคอยมาย้ายฐานข้อมูล ซึ่งเก็บอยู่ที่ C:AppServmysqldata ไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่น ซึ่งถ้ามันมีน้อยๆก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าฐานข้อมูลเยอะๆ ก็ลำบาก

นี่ยังดีที่เข้าวินโดวได้ แต่ถ้าเกิดเข้าวินโดวไม่ได้ล่ะ คงต้องวุ่นวายกันใหญ่

แต่ถ้าเราย้าย ที่เก็บฐานข้อมูล ไปไว้ซะไดร์อื่นตั้งแต่ต้น ปัญหาก็จะหมดไป

พูดมากเสียเวลา เริ่มดำเนินการ


1.ไปที่ Start>All Programs>AppServ>MySQL Edit the my.ini Configuration file

2.ไฟล์คอนฟิก MySQL จะเปิดขึ้นมา ให้หาคำว่า
datadir = “C:AppServ/MySQL/data/” : เปลี่ยนพาธในเครื่องหมายคำพูดเป็นพาธที่ต้องการให้เป็นที่เก็บฐานข้อมูลใหม่
เช่น datadir = “D:MySQL-database/”