Color Theme เป็นปลักอินของ Eclipse ที่ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสีฟ้อนต์ สีพื้นหลัง รูปแบบฟ้อนต์ ตอนเขียนโค้ด จัดมาให้เป็นชุดสำเร็จรูปเลือกใช้ง่าย ไม่ต้องมานั่งปรับสีฟ้อนต์ ปรับสีพื้นหลังเอง ซึ่งมันค่อนข้างเสียเวลา

ตัวอย่างชุดสีแบบ sublime
eclipse-color-theme-1

ตัวอย่างชุดสีแบบ RecognEye
eclipse-color-theme-2

ติดตั้งปลักอิน Eclipse Color Theme

1. ไปที่ Help > Eclipse Maketplace… กรณีที่ไม่มีเมนูนี้ ใช้ท่านทำการติดตั้งปลักอินชื่อ Maketplace Client ก่อน อ่านวิธีติดตั้งได้ที่ Eclipse : ติดตั้งปลักอินให้ง่ายขึ้นด้วย Marketplace
install-color-theme-plugin-1

2. คลิกแท็บ Popular เลื่อน scroll bar มองหา Eclipse Color Theme เมื่อเจอแล้วคลิก Install
install-color-theme-plugin-2

3. คลิก Next ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนติดตั้งเสร็จ
install-color-theme-plugin-3

เมื่อติดตั้งเสร็จ Restart Eclipse สักรอบ

หลังเปิด Eclipse ขึ้นมาใหม่ ไปที่ Window > Preferences
color-theme-plugin-1

ไปที่ General > Appearance > Color Theme อยากได้สีแบบไหนเลือกเอา แล้วคลิกปุ่ม OK ถ้าแค่อยากดูก่อนก็คลิกปุ่ม Apply
color-theme-plugin-2