ทำงานเหมือนกันเป๊ะๆ กับคำสั่ง after() เพราะฉะนั้น ผมจะขอยกให้ดูเฉพาะตัวอย่างการใช้งาน ส่วนคำอธิบายรายละเอียด ให้อ่านจาก after()

ตัวอย่างการใช้งาน insertAfter()

Live Demo

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<title>jquery insertAfter command</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
	$('input[name=set]').click(function(){
 
		$('h2').insertAfter( $('h1') );
 
	});
 
})
</script>
</head>
<body>
<p>
  <input type="submit" name="set" id="set" value="Insert After" />
</p>
<h2 class="head">| เนื้อหาของ h2 |</h2>
<h1>| เนื้อหาของ h1 |</h1>
</body>
</html>

คล้ายๆกับตัวอย่างของคำสั่ง ในบทความก่อนหน้าที่ผมเขียนมา แ่ต่ท่านเห็นนี่หรือเปล่า

$('input[name=set]').click

มีความหมายว่า เมื่อแท็ก input ที่มีชื่อว่า set โดนคลิก ซึ่งก็หมายถึงปุ่ม นั่นเอง selector ของ jquery เป็นแก่นหลักที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง ถ้าท่านเข้าใจเรื่อง selector อย่่างชัดเจน ท่านจะมองเห็นสวรรค์รำไร เลยทีเดียว