คำสั่งนี้จะพิมพ์ข้อความลงในตำแหน่งที่เคอเซ่อชี้อยู่ในปัจจุบัน และเมื่อพิมพ์ไปจนถึงกั้นขวาของกระดาษ ก็จะขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ ไม่เพียงแต่พิมพ์ข้อความได้เท่านั้น แต่สามารถพิมพ์ลิ้งก์ได้ด้วย เหมาะสำหรับพิมพ์ข้อความยาวๆ และปริมาณมากโดยแท้

Live Demo

<?php
define('FPDF_FONTPATH','font/');
 
require('fpdf.php');
 
$pdf=new FPDF();
 
// เพิ่มฟ้อนต์ภาษาไทยเข้ามา ตัวธรรมดา กำหนด ชื่อ เป็น angsana
$pdf->AddFont('angsana','','angsa.php');
 
//สร้างหน้าเอกสาร
$pdf->AddPage();
 
// กำหนดฟ้อนต์ที่จะใช้  อังสนา ตัวธรรมดา ขนาด 14
$pdf->SetFont('angsana','',14);
 
// พิมพ์ข้อความลงเอกสาร
$pdf->Write( 5  , iconv( 'UTF-8','cp874' , 'ครั้งแรกที่ผมศึกษาตัว fpdf ผมมองมันไม่ค่อยจะออกว่าจะพิมพ์ข้อความลงไปตรงนั้นตรงนี้ได้อย่างไร มันเหมือนเอกสารเวิร์ดมั้ย ที่ถ้าหากเราจะให้ข้อความมันเริ่มจากบรรทัดที่ 3 เราจะต้องเคาะขึ้นบรรทัดใหม่ 3 ครั้งก่อน แล้วค่อยพิมพ์  แล้วถ้าเราไม่ได้พิมพ์ไปทีละบรรทัดล่ะ เช่น อยากให้มันพิมพ์ตรงนั้นนิด ตรงนี้หน่อย ทำไง หลังจากพยายามทำความเข้าใจอยู่พักนึง ผมจึงได้ข้อสรุปว่า การพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสาร pdf ด้วย fpdf นั้น เหมือนการใช้กล่องข้อความของเอกสารเวิร์ดมากกว่า ที่มีข้อความอยู่ในกล่อง แล้วลากไปลากมาให้ข้อความนั้นแสดงในตำแหน่งที่ต้องการ' ) );
 
//+ พิมพ์ hyper link ลงไปในเอกสาร
$pdf->Write( 5  , iconv( 'UTF-8','cp874' , ' www.select2web.com ' ) , 'http://www.select2web.com' );
 
$pdf->Output();
?>

Write(float h, string txt [, mixed link])

คำอธิบาย

สำหรับพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร pdf

พารามิเตอร์

h : (ตัวเลข) ความสูงของบรรทัด
txt : (ตัวหนังสือ) ข้อความที่ต้องการพิมพ์
link : (ตัวหนังสือ) url ของเว็บไซต์